Ett riktigt hantverk helt utan onaturliga tillsatser.

Från allra första början har vi drivits av en stor kärlek för det genuina hantverket. För oss har hållbarheten alltid stått i centrum. Vi tar vara på allt vad naturen har att erbjuda och vi använder bara de allra bästa råvarorna.

 

Det vi äter påverkar klimatet i högsta grad. Därför har vi länge prioriterat säsongsbetonade råvaror som är regionalt och ekologiskt producerade. Detta för att främja det lokala näringslivet och inte minst för att minska användningen av bekämpningsmedel. Utöver det säkerställer vi att följa gällande miljölagstiftning.

 

Så här tänker vi. Hittar vi bra svenska varor så köper vi svenskt. Är det både ekologiskt och svenskt? Toppen! Finns det i vår närhet köper vi alltid lokalt. Måste vi söka oss längre bort för att få tag på bra råvaror som kaffe, choklad, vissa frukter, bär och nötter så är vi lika noggranna där när det gäller hållbarhetstänk och schyssta produktionsvillkor.

 

Vårt hållbarhetsarbete inkluderar förstås hela kedjan från ax till limpa, från miljön vi arbetar i och energin vi använder till transporter och förbrukningsvaror där vi har reducerat användningen av plast till våra bullpåsar, tårtkartonger, engångsmuggar-och bägare för glass och andra förbrukningsmaterial och engångsartiklar till svensktillverkad pappersråvara. Vår mångåriga erfarenhet har gett oss en osviklig känsla för tillgång och efterfrågan. Vi iakttar noggrant vädret, årstiderna, ja allt som händer runt om för att anpassa produktionen i syfte att aktivt minimera svinnet. Självklart omfattar detta arbete även social och ekonomisk hållbarhet vilket innebär att vi tar fullt ansvar för kvaliteten både i våra produkter och i vår ekonomi. Lagstadgade löner och regelefterlevnad avspeglar sig i våra priser. Det är en grundläggande förutsättning som ger stor trygghet i ett företag som erbjuder en schysst arbetsmiljö och produkter av högsta kvalitet.

 

Vi vill att den biologiska mångfalden ska finnas kvar. Vi vill att våra barn ska kunna växa upp på en välmående planet. Vi vill påverka miljön i en positiv och hållbar riktning.  Det kan vi göra genom att ställa lika höga krav på leverantörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.

 

Om vi hjälps åt kan vi skapa bättre ett bättre liv för många. Därför arbetar vi kontinuerligt med insamlingar till välgörenhet, som i första hand går till Cancerforskningen och SOS barnbyar.